Jakie są różne motywatory zewnętrzne i jak je wykorzystać

Pexels Andrea Piacquadio 755022

Motywatory zewnętrzne są kluczowymi czynnikami wpływającymi na nasze zachowanie i działania. Często są one używane w różnych dziedzinach życia, takich jak nauka, praca, czy osiąganie celów. Jednak, aby skutecznie wykorzystać te motywatory, warto poznać różne ich rodzaje oraz techniki ich efektywnego stosowania. W tym artykule omówimy zróżnicowane motywatory zewnętrzne oraz przedstawimy praktyczne wskazówki, jak je wykorzystać w celu osiągnięcia sukcesu.

Motywatory zewnętrzne – co to jest?

Motywatory zewnętrzne są czynnikami lub bodźcami pochodzącymi z otoczenia, które wpływają na nasze zachowanie i motywację do działania. Mogą one być różnej natury, od materialnych nagród po zewnętrzną presję społeczną. Ich celem jest zachęcenie nas do podejmowania określonych działań i osiągania celów.

Różne rodzaje motywatorów zewnętrznych

Istnieje wiele różnych rodzajów motywatorów zewnętrznych, które mogą wpływać na naszą motywację do działania. Przykładowe motywatory zewnętrzne to:

  • Materialne nagrody, takie jak pieniądze, prezenty, zniżki
  • Pochwały i uznanie – słowa uznania i docenienia swoich osiągnięć przez innych
  • Prestiż społeczny – chęć zyskania szacunku i pozytywnego wizerunku w oczach innych
  • Praca w zespole – praca w grupie, w której obowiązują jasne cele i odpowiedzialność za ich osiągnięcie
  • Zewnętrzna presja społeczna – oczekiwania i wpływ otoczenia, takie jak oczekiwania rodziny, przyjaciół, szefów

Wykorzystanie motywatorów zewnętrznych

Aby wykorzystać motywatory zewnętrzne, należy odpowiednio przystosować je do własnych potrzeb i celów. Istotne jest zrozumienie, co nas motywuje i jakie korzyści możemy osiągnąć poprzez działanie. Poniżej przedstawiam kilka sposobów, w jaki można efektywnie wykorzystać motywatory zewnętrzne:

  1. Odkryj, co Cię motywuje – zastanów się, co jest dla Ciebie naprawdę ważne i czego pragniesz. Czy są to pieniądze, uznanie czy prestiż? Zidentyfikowanie swoich motywatorów pomoże Ci lepiej dostosować nagrody i bodźce zewnętrzne do swoich potrzeb.
  2. Ustal konkretne cele – określ, jakie cele chcesz osiągnąć i jakie motywatory zewnętrzne mogą Ci w tym pomóc. Czy nagroda finansowa czy uznanie innych będzie dla Ciebie silnym motywatorem do osiągnięcia wyznaczonych celów?
  3. Stwórz system nagradzania – jeśli pracujesz w zespole, warto stworzyć system nagradzania, który będzie oparty na jasno określonych kryteriach i osiągnięciach. To pomoże uczestnikom zespołu czuć się docenieni i motywowani do dalszych działań.
  4. Bądź świadomy presji społecznej – otoczenie często wywiera presję na nasze decyzje i działania. Ważne jest, aby być świadomym, jak wpływa to na naszą motywację i jak możemy z tym pracować. Czy wartość zewnętrznej presji może być motywatorem do działania czy raczej odbiera nam energię?
  5. Korzystaj z pochwał i uznanie – docenianie swoich osiągnięć przez innych może być silnym motywatorem. Warto zatem szukać sytuacji, w których można otrzymać uznanie i pochwałę za swoje wysiłki.

Podsumowanie

Motywatory zewnętrzne są istotnym narzędziem w budowaniu naszej motywacji do działania. Istnieje wiele różnych rodzajów motywatorów zewnętrznych, takich jak materialne nagrody, uznanie innych czy presja społeczna. Kluczem do wykorzystania ich potencjału jest zrozumienie własnych potrzeb i celów, a następnie odpowiednie dostosowanie motywatorów do tych potrzeb. W praktyce warto ustalić konkretne cele, stworzyć system nagradzania i być świadomym siły zewnętrznej presji społecznej. Dzięki temu możemy sprawić, że motywatory zewnętrzne staną się skutecznym narzędziem do osiągania sukcesu i satysfakcji.