Przeprowadzanie wywiadów

Pexels Andrea Piacquadio 716411

Pytania, które postawiłeś różnym osobom, mogą mieć głęboki wpływ na Twoje badania. Wywiady są jedną z podstawowych metod, których używasz, aby zdobyć informacje w wielu różnych dziedzinach – od marketingu po socjologię. Przeprowadzanie wywiadów jest niezbędnym elementem pomocy badawczej na każdym poziomie. W tym artykule zajmiemy się procesami, które trzeba wziąć pod uwagę dobrze przeprowadzać wywiady.

Czym jest wywiad?

Wywiad to jeden z najważniejszych elementów procesu rekrutacji pracowników. Jest to spotkanie, podczas którego kandydat do pracy ma okazję zaprezentować swoje kompetencje i doświadczenie w określonej dziedzinie. Dzięki temu pracodawca może lepiej zrozumieć, jakie potencjały ma kandydat i czy będzie on pasować do firmy. Wywiad to również szansa dla kandydata na lepsze poznanie kultury organizacji i stanowiska.


Czy zainteresował Cię temat: Zarządzanie projektem i efektywność czasowa


Korzyści płynące z przeprowadzania wywiadów

Przeprowadzanie wywiadów przyczynia się do wyłonienia najlepszych kandydatów na dane stanowiska. Innymi słowy, wywiad daje organizacjom informacje, których nie można uzyskać z życiorysu czy aplikacji. Przeprowadzanie wywiadów pomaga firmom zweryfikować wszystkich zarówno na poziomie doświadczenia zawodowego, jak i osobistych cech, niezbędnych w wykonywaniu określonego zawodu.

Etapy przeprowadzania wywiadów

Podczas przeprowadzania wywiadów istnieje kilka etapów, które warto przestrzegać. Po pierwsze, należy przygotować się do wywiadu – należy przeczytać wszelkie dostępne materiały i dowiedzieć się jak najwięcej o danej firmie i stanowisku. Następnie trzeba stworzyć listę pytań, które będą miały na celu pogłębienie wiedzy o kandydacie. Kolejnym krokiem jest wybór techniki wywiadu – może mieć formę indywidualną lub grupową. Spotkanie powinno być prowadzone w przyjaznej i profesjonalnej atmosferze, w której uczestnicy będą mogli swobodnie mówić i dzielić się swoimi opiniami. Następnie należy zadać pytania, na które powinny odpowiedzieć wszystkie osoby biorące udział w spotkaniu. Kiedy wszystko zostanie wyjaśnione, warto dać kandydatowi możliwość zadawania własnych pytań. Na koniec, pożądane jest stworzenie podsumowania, które będzie pomocnych w podejmowaniu decyzji.

Pamiętaj o zachowaniu zasad

Przeprowadzanie wywiadów obejmuje kilka zasad, które powinny być przestrzegane, aby zapewnić uczciwy i sprawiedliwy proces. Przede wszystkim trzeba zadawać takie same pytania wszystkim kandydatom, którzy ubiegają się o to samo stanowisko i unikać pytań, które naruszają integrację rasową, narodowościową lub religijną. W trakcie spotkania lepiej nie oceniać czy autonomizować kandydatów, a wszystkie odpowiedzi powinny być skupione wokół zakresu obowiązków, doświadczenia zawodowego i predyspozycji kandydatów do wykonywania określonych zadań.

Podsumowanie

Przeprowadzanie wywiadów jest ważnym elementem procesu rekrutacji, ponieważ pomaga firmom wyłowić najlepszych kandydatów. W tym celu należy dokładnie przygotować się do wywiadu, stworzyć listę pytań, wybrać odpowiednia technikę wywiadu, a także pamiętać o przestrzeganiu zasad, takich jak unikanie pytań dyskryminacyjnych. Wywiad pozwala firmom na dokładniejsza ocenę umiejętności i wiedzy kandydata, co z kolei pomoże organizacji wyłonić najlepszych na dane stanowiska.