Przywództwo

depth of field photography of man playing chess

W każdej firmie obecnie bardzo mocno kładzie się nacisk na szkolenia i rozwój kompetencji miękkich, a także społecznych. Jednym z najchętniej wybieranych szkoleń jest szkolenie z przywództwa. Bardzo ważne jest, aby w dzisiejszym świecie opierać prowadzenie firmy na nowoczesnym przywództwie polegającym nie tylko na umiejętności współpracy z zespołem, skutecznej motywacji do podjęcia działań w kłopotliwych sytuacjach biznesowych, a także używania swojego przykładu do angażowania innych pracowników.

Lider musi być osobą na którą  zawsze pracownicy lub współpracownicy mogą liczyć, oraz do której mogą zawsze udać się w razie problemu. Ponadto musi charakteryzować się chęcią do ciągłej nauki i podnoszenia kwalifikacji, a także zarażać nią inne osoby, a przy tym wszystkim musi mieć wyważony charakter, a w działaniu kierować się spokojem, rozwagą i dobrem prowadzonej działalności.

Aby lider mógł pełnić swoje obowiązki prawidłowo ważne jest żeby rozwijał swoje kompetencje na szkoleniach. Dobrze zaplanowane szkolenie z przywództwa powinno zawierać takie elementy jak:

  • zarządzanie zespołem,
  • zarządzanie zmianami,
  • umiejętność podejmowania właściwych decyzji w odpowiednim czasie,
  • motywowanie i rozwijanie pracowników,
  • komunikacja, budowanie relacji, negocjacje, współpraca,
  • zapewnienie zespołowi wszelkich niezbędnych zasobów,
  • rozumienie celów strategicznych organizacji i swojej roli w ich osiąganiu.

Co tak naprawdę daje nam udział w szkoleniu z przywództwa?
Przede wszystkim uczy Nas poznawania i rozumienia mechanizmów budujących zaufanie między członkami, a także budowania trwałych i dobrych relacji między członkami, motywowania i dbałości o wykonywane zadania biznesowe, rozwiązywania konfilktów, prowadzenia trudnych rozmów, udzielania informacji zwrotnych, podnosi naszą samoświadomość w stylu zarządzania. Jednak za najważniejszy atut udziału w takich szkoleniach uważam pokonywanie barier w krytycznej analizie własnych zachowań.