Przywództwo wspierające rozwój

Pexels Cowomen 2041638

„Bycie przywódcą w dzisiejszych czasach nie ogranicza się już do organizacji ludzi i osiągania określonych celów. Przywódcy muszą również zapewnić swoim zespołom wsparcie i umożliwić im rozwój, by wpłynąć na sukces organizacji. Przywództwo wspomagające rozwój oferuje możliwość niesienia pracownikom pomocy, co w istocie może wpłynąć na długotrwały wzrost wydajności całej organizacji.”

Czym jest przywództwo wspierające rozwój?

Przywództwo wspierające rozwój to styl przywództwa, którego celem jest zapewnienie pracownikom wszelkich niezbędnych warunków do efektywnej pracy, lepszego wykonywania obowiązków i udoskonalania umiejętności. Jest to styl kierowania grupą spotykany w różnych organizacjach, obiektywnie odnoszący się do pracowników i ułatwiający im osiągnięcie sukcesu.

Czy zainteresował Cię temat: Jakie narzędzia cyfrowe ułatwią pracę brygadzisty? Nie przegap szansy na jeszcze więcej wiedzy. Zobacz: https://www.leadershipforum.edu.pl/jakie-narzedzia-cyfrowe-ulatwia-prace-brygadzisty/

Korzyści z przywództwa wspierającego rozwój

Przede wszystkim, przywództwo wspierające rozwój zwiększa zaangażowanie w pracę oraz wyzwala potencjał pracowników. Jeżeli szef jest zaangażowany w pracę, jego pracownicy są szczęśliwsi, odczuwają większą wiarę w swoje możliwości i szybciej się rozwijają. Przywództwo wspierające rozwój może być też dobrym narzędziem budowania zaufania i więzi między pracownikami.

Metody stosowania przywództwa wspierającego

Jedną z metod wspierania pracowników jest dawanie pracownikom wyzwań zgodnych z ich kompetencjami, by wspomóc ich dalszy rozwój. Także motywowanie ich do działania oraz pozytywna ocena są ważne. Przywództwo wspierające rozwój powinno obejmować także szerzej pojęte wsparcie, w którym lider obejmuje swoich podwładnych odpowiedzialnością bez ograniczania ich prób rozwoju i innowacji.

Zakres tematyczny przywództwa wspierającego

Przywództwo wspierające rozwój zazwyczaj dotyczy wielu różnych tematów. Może to być na przykład poprawa i ustalenie procesów oraz usprawnienia kanałów komunikacji. Szef, korzystający z tego stylu, powinien jasno wyjaśniać swoim pracownikom, jakie mają obowiązki i role oraz jak powinni wykonywać swoją pracę. Przywództwo wspierające rozwój obejmuje również ocenianie postępów w ramach wielu projektów, przygotowywanie osób do dalszej edukacji i rozwoju zawodowego oraz stworzenie wygodnych warunków pracy.

Podsumowanie

Podsumowując, przywództwo wspierające rozwój może być korzystnym narzędziem w organizacjach. Liderzy, korzystający z tego stylu, sytuują się w pozycji wspierających i wskazujących, jakie działania powinny zostać podjęte, aby osiągnąć cel. Ułatwia pracownikom samodzielne rozwiązywanie problemów oraz zacieśnienie więzi zespołowej i potencjalne wykorzystanie wszystkich talentów wizjonera.